Nawigacja

Dyrektor Historia szkoły Patron szkoły Hymn szkoły Sekretariat Pedagog szkolny Pielęgniarka Biblioteka

O szkole

Historia szkoły

 

Szkoła Podstawowa w Serbach została otwarta po raz pierwszy 17.09.1946 r. w przystosowanym do celów szkolnych budynku dawnej poczty. W roku szkolnym 1946/47 szkoła ma tylko cztery klasy i niewielką ilość dzieci. Natomiast w następnym roku szkolnym szkoła liczy już 131 dzieci i 5 oddziałów. Tak duży przypływ dzieci ma związek z osiedlaniem się repatriantów ze Wschodu. Szkoła rozwija pracę społeczną w środowisku lokalnym. Szkolny zespół artystyczny zyskuje uznanie mieszkańców Serbów, a także innych wsi, w których daje gościnne występy.

Z powodu dalszego wzrostu liczby dzieci stary budynek szkolny nie odpowiada potrzebom szkoły. W związku z tym w 1953 roku rozpoczęta zostaje budowa nowej szkoły. 3 września 1956 roku szkoła zostaje przeniesiona do nowego budynku przy ul. Ogrodowej 13. Było to wielkie przeżycie dla wszystkich mieszkańców wsi.

 W tym roku szkolnym ( 1956/57 ) do szkoły uczęszczało 155 uczniów, uczyło 5 nauczycieli w 7 oddziałach. W czerwcu tego roku opuściło szkołę 9 absolwentów kl. VII.


Nowa szkoła została wyposażona w pracownie: fizyczno-chemiczną, biologiczną, zajęć technicznych oraz dość dobrze wyposażoną, choć małą, salę gimnastyczną. W szkole nadal działa i rozwija się zespół artystyczny.

Z roku na rok liczba uczniów i nauczycieli wzrasta i w roku szkolnym 1962/63 uczęszcza do szkoły 256 dzieci, uczących się w 9 oddziałach, a nauczanie prowadzi 9 nauczycieli. W tym czasie w szkole działa chór szkolny oraz zespół muzyczny z dwiema sekcjami: mandoliny i gitary.


W 1964 roku zakład opiekuńczy szkoły - Rejon Dróg Publicznych w Głogowie oddaje do użytku boiska sportowe, bieżnię i skocznie wybudowane wokół szkoły.

Wielkim wydarzeniem dla szkoły było nadanie jej imienia Mikołaja Kopernika w 500-lecie urodzin astronoma ( 19.02.1973 ).W tym dniu szkoła otrzymała sztandar ufundowany przez rodziców. W 1974 roku do szkoły w Serbach zostaje przyłączony punkt filialny w Wilkowie liczący 3 oddziały ( kl. I-III ) i dwóch nauczycieli. Do Szkoły Podstawowej w Serbach oprócz dzieci z Serbów uczęszczają również dzieci z Wilkowa ( kl. IV-VIII ), Serbów Starych, Kluczy, Grodźca Małego oraz Krzekotowa.

Przez wiele lat szkoła aktywnie działała w lokalnym środowisku, włączając się w życie społeczne. Szkoła odnosi co roku olbrzymie sukcesy w zawodach sportowych, głównie w tenisie stołowym i to zarówno na szczeblu rejonowym jak i wojewódzkim.

W roku 1990 do szkoły zostaje doprowadzona woda z ujęcia miejskiego. Jest to wbrew pozorom duże wydarzenie, gdyż do tej pory woda doprowadzana była ze studni i nie nadawała się, na dobrą sprawę, nawet do mycia rąk.

W 1992 roku szkole w Serbach „przypisano” szkoły filialne w Przedmościu, Ruszowicach i Grodźcu Małym.

W 1994 roku Urząd Gminy w Głogowie finansuje badania dzieci na obecność we krwi metali ciężkich (Gmina Głogów leży na terenach zagrożonych skażeniem przez Hutę Miedzi „Głogów”). Od tego roku takie badania prowadzone są regularnie wśród wszystkich 10-latków naszej szkoły.

W maju 1994 roku zapada decyzja o dobudowaniu do szkoły nowej sali gimnastycznej, gdyż obecna jest zbyt mała. Rusza budowa finansowana przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Legnicy oraz Urząd Gminy Wiejskiej Głogów. Zakończenie inwestycji planowane jest na wrzesień 1995.

Z dniem 1.09.1994 r. szkoła w Wilkowie przestaje być filią i staje się odrębną ośmioklasową placówką z własnym dyrektorem. Zostaje zlikwidowana Szkoła Filialna w Grodźcu Małym. Tam pozostaje tylko „zerówka”. Tak więc SP Serby „odciążona” od nadmiaru uczniów pozostaje z dwoma filiami: w Przedmościu i Ruszowicach.

1 stycznia 1996 r. szkoła przechodzi pod zarząd Gminy Wiejskiej Głogów. Teraz wszystkie decyzje dotyczące szkoły trzeba uzgadniać z urzędem gminy.

15 września 1996 r. z udziałem władz gminnych oraz przedstawicieli kuratorium odbyło się uroczyste otwarcie sali gimnastycznej (z rocznym poślizgiem). Przy okazji budowy szkoła zyskała 2 nowe sale lekcyjne z zapleczami, 2 sale lekcyjne powstałe po przedzieleniu starej sali gimnastycznej, dodatkowy korytarz oraz nowy gabinet higieny szkolnej, zaplecze nauczyciela wychowania fizycznego, a także dwie przebieralnie z natryskami.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serbach
    ul. Ogrodowa 18
    67-200 Głogów
  • (76) 833 13 13

Galeria zdjęć