Nawigacja

Instytucje Zebrania z rodzicami

Dla rodziców

Zebrania z rodzicami

   Termin

                          Temat zebrania

14.09.2016r.

godz.16:00

Prezentacja grona pedagogicznego. Informacje nt. programów nauczania, podręczników, planów pracy szkoły, kalendarz imprez i uroczystości, zajęcia dodatkowe i pozalekcyjne, formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, opieka i bezpieczeństwo uczniów. Kalendarz roku szkolnego, zaopiniowanie propozycji dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych. Nowelizacja Statutu wynikająca ze zmian w aktach prawa oświatowego. Zaopiniowanie Programu pracy szkoły, Programu wychowawczego i profilaktyki. Zapoznanie z programem nauczania wychowania do życia w rodzinie. Kryteria wymagań i  zasad oceniania. Procedury szkolne. Kompetencje rodziców. Wybory trójek klasowych i przedstawicieli do Rady Rodziców. Sprawy różne. 

25.10.2016r

godz. 16:00

Informacje bieżące o pracy szkoły. Przedstawienie wyników nauczania i zachowania uczniów. Bezpieczeństwo w Internecie, profilaktyka uzależnień, dopalacze.

14.12.2016r.

godz.16.00

Informacje bieżące o pracy szkoły. Przedstawienie wyników nauczania i zachowania uczniów. Wstępne wyniki klasyfikacji za I okres r.szk.2016/2017. Zapobieganie otyłości wśród dzieci i młodzieży. Komunikaty Rady Rodziców.

25.01.2017r.

godz.16.00

Wyniki klasyfikacji za I okres.

Podsumowanie pracy szkoły w I okresie r.szk.2014/2015. Plany pracy szkoły na II okres. Informacje nt. egzaminów gimnazjalnych.

30.03.2017r.

godz.16.00

Informacje bieżące o pracy szkoły, wyniki nauczania. Komunikaty Rady Rodziców. Organizacja Dnia Dziecka

11.05.2017r.

godz. 16:00

 Informacje bieżące o pracy szkoły. Wstępne wyniki klasyfikacji i promocji. Procedury wystawiania ocen klasyfikacyjnych, odwoływania się od ocen, przeprowadzania egzaminów sprawdzających i poprawkowych. Wstępne podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2016/17. Wnioski do pracy w nowym roku szkolnym.

 

Terminy spotkań indywidualnych nauczycieli z rodzicami: 

16.11.2016r., 10.01.2017r., 25.04.2017, 7.06.2017

Spotkania indywidualne odbywać się będą od godz.15.30-16.30.

W miarę bieżących potrzeb zebrania z rodzicami mogą być zwoływane w dodatkowych terminach.

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serbach
    ul. Ogrodowa 18
    67-200 Głogów
  • (76) 833 13 13

Galeria zdjęć